Spolupráca  


Franšízing - základom je systém


Franšízing je moderný spôsob predaja a kúpy tovaru a služieb. Ide o zmluvne podložený dlhodobý vzťah medzi právne nezávislými partnermi: medzi tým, kto franšízu udeľuje (Oxygen Cafe), a tým, kto sa stáva jej držiteľom (franšízant). Oxygen Cafe na základe svojich bohatých skúseností a štúdií vyberie lokalitu, v ktorej franšízant na vlastné náklady vybuduje prevádzku podľa tých najnáročnejších štandardov.


Franšízant si kupuje vybavenie prevádzky a zároveň samotnú franšízu, ktorá ho oprávňuje 15 rokov používať obchodnú známku, a ďalšie práva spoločnosti Oxygen Cafe. Stáva sa zároveň súčasťou systému Oxygen Cafe, ktorý mu umožňuje využiť všetky výhody z toho plynúce - napr. centrálny nákup, marketingové kampane Oxygen Cafe a všetko ďalšie know-how spojené so značkou Oxygen Cafe. Na druhej strane je povinný dodržiavať štandardy spoločnosti v oblasti kvality, servisu a čistoty a odvádzať poplatky za poskytnutie franšízy, ktoré zodpovedajú určitému percentu z obratu prevádzky. Franšízant - vysoké štandardy znamenajú úspech.


Uchádzači nemusia byť aktívni podnikatelia, mnoho franšízantov pôsobilo pôvodne na vyšších manažérskych pozíciách v rôznych odboroch podnikania ako zamestnanci, ktorých víziou bola túžba po vlastnom podnikaní.


Akých partnerov hľadáme? Okrem iných kvalít kladieme dôraz na:


- manažérske schopnosti s dôrazom na vedenie ľudí a finančné riadenie

- pripravenosť osobne viesť prevádzku a venovať všetko úsilie každodennému riadeniu kaviarne ako vlastník/prevádzkovateľ

- pružnosť pri výbere nového miesta pôsobenia a schopnosť reprezentovať Oxygen Cafe

- podnikateľského ducha a túžbu po úspechu podporenú vysokým nasadením

- ochotu zúčastniť sa 5-7 dňového zaškolenia

- schopnosť vyhovieť finančným požiadavkám Oxygen Cafe


V súčasnosti hľadáme nových franšízantov pre naše prevádzky vo vybraných lokalitách, záujemcom odporúčame vyplniť základný dotazník, ktorý bude uložený v našej databáze. Vhodných kandidátov budeme sami kontaktovať. Oxygen Cafe si vyhradzuje právo neposkytovať ďalšie informácie o štádiu výberového konania, počtoch záujemcov, lokalitách a pod.


Stiahnite si dotazník s bližšími podmienkami - Oxygen Cafe - Frenšíza